Història

Història

Història

Esta es la història d’una familia dedicada en “cos i ànima” als serveis funeraris. Quatre generacions d’homens i dones que han fet de la feina de preparar el trànsit de les persones, cap al postrer viatge, un treball “sutil i delicat”.

Els promotors de la empresa són un matrimoni: Francisco Albert Torres i Consuelo Redondo, els quals iniciaren el 8 de gener de 1889, davant l’Administració Subalterna d’Hisenda (Registre Mercantil), la petició d’abonament de contribució industrial per a ser considerats “Agencia de Pompas Funerarias” al Carrer de la Verge.

La filla del matrimoni Consuelo Albert Redondo “Consuelito” va seguir la tradició familiar la qual, amb el pas del temps, passaria a Consuelo Astruells, coneguda en Sueca per “Consuelín”. El tracte humà ha sigut, per tant, una de les notes característiques de esta empresa, la qual ha tractat d’estar sempre al corrent dels usos i costums de la societat local.

Així, en 2001, se inaugura el Tanatori Astruells, oferint als usuaris i familiars un espai discret i còmode, el qual no renunciara a la cerimònia i l’acatament que requereixen eixos últims moments.

Funerària Astruells S.L va ja per la quarta generació, ara amb el rebesnet del fundador, Floren i la seua dona, Isabel, al front d’una entitat que aporta al natural servei d’atenció als finats, un gran compendi de serveis de tramitació de certificats i expedients davant les assegurances i les distintes administracions.

What Customers Say

[dt_testimonials_carousel content_bg=”n” post_content_paddings=”0px 2px 0px 2px” img_max_width=”80px” img_border_radius=”500px” slides_on_wide_desk=”1″ slides_on_desk=”1″ slides_on_lapt=”1″ slides_on_h_tabs=”1″ speed=”800″ post_title_bottom_margin=”0px” content_bottom_margin=”0px” next_icon=”icon-ar-013-r” prev_icon=”icon-ar-013-l” arrow_icon_size=”24px” arrow_bg_width=”24x” arrow_bg_height=”24px” arrow_border_width=”0px” arrow_icon_color=”rgba(0,0,0,0.3)” arrow_icon_border=”n” arrows_bg_show=”n” arrow_icon_color_hover=”” arrow_icon_border_hover=”n” arrows_bg_hover_show=”n” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_position=”bottom” r_arrow_h_position=”left” r_arrow_v_offset=”20px” r_arrow_h_offset=”40px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_position=”bottom” l_arrow_v_offset=”20px” l_arrow_h_offset=”0px” arrow_responsiveness=”no-changes” category=””]